Toespraak nieuwjaarsreceptie CDA Gouda

Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Gouda, vrijdag 4 januari 2019, Inloophuis Domino

Het is een goede gewoonte om elkaar aan het begin van een nieuw jaar het beste toe te wensen. We heffen het glas op een mooi, gezond en gezegend jaar. Fijn dat u gekomen bent: CDA-leden, niet-leden, politieke vrienden en politieke opponenten. Welkom!

Er ligt een mooi jaar in het verschiet. Op woensdag 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Op 23 mei gaan we naar de stembus voor de Europese Verkiezingen. In alle gevallen is Gouda en de regio goed vertegenwoordigd: voor de Statenverkiezingen kunnen we stemmen op onze secretaris, Arjen Blacquière. Het vakje van Marco Kastelein kunnen we aankruisen bij de waterschapsverkiezingen en bij de Europese Verkiezingen kunnen we stemmen op Esther de Lange uit Driebruggen, ons niet onbekend.

Dat betekent dat we ook dit jaar weer de straat op mogen. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Ik verklap alvast dat er een bustour wordt georganiseerd vanuit de provincie (op 9 maart) en dat we met Marco Kastelein een verkiezingsmanifestatie zullen organiseren. Nadere info volgt!

Samen kunnen we meer. Ook in 2019. Als bestuur en fractie hebben we uw inbreng nodig. Spreek ons aan, houd ons scherp, doe mee in onze WhatsApp-groep. Zo kunnen we samen werken aan een beter Gouda. Dat kan alleen als we samen de schouders eronder zetten.

En als ze ergens laten zien hoe dat moet, dan is dat hier wel, in Inloophuis Domino (1). Fijn dat we dit jaar voor onze nieuwjaarsreceptie bij jullie te gast mogen zijn. Ton van den Brink zal zo iets vertellen over het Inloophuis. Het is een plek waar iedereen welkom is, waar mensen op adem kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Zoals het CDA het graag ziet. Dat is ook onze insteek voor Gouda. Een mooiere, betere stad maken. Door samen te werken met Gouwenaars. En met sportverenigingen, vrijwilligers en ondernemers. Met luisteren, begrijpen en verbinden willen wij werken aan een sterke en weerbare stad.

Ik hoop dat jullie ons daarin dit jaar ondersteunen. Want samen kunnen we meer. Laten we ook aandacht hebben voor elkaar, want we hebben elkaar in de politiek, maar ook als medemens zo hard nodig. Graag sluit ik af met een citaat van Augustinus.

‘Ik wil U vragen, smeken en aansporen om [dit jaar] zachtmoedig te zijn, om medelijden te hebben met degenen die lijden, om klaar te staan voor de zwakken. Laat uw gastvrijheid (…) overvloedig zijn, en uw goede werken ook.’ (2)

Dank voor uw aandacht!

  1. In het filmpje hieronder legt Thomas van Dijk (voorzitter) uit waar Inloophuis Domino voor staat.
  2. Sermo 81,9