Tag: waarden

Participatiesamenleving anno 2017: volop kansen

Koning Willem Alexander introduceerde in 2013 in zijn eerste troonrede de term ‘participatiesamenleving’. Hoe staat het er vier jaar later voor? Willen we verder met de participatiesamenleving, ook nu de… Read more »

Reflecteren is goed, delen is beter

Regelmatig klinkt de roep om reflectie. Het zou ons kunnen helpen om los te komen van heersende conventies en een richting kunnen wijzen als het gaat om goed en kwaad…. Read more »

‘Vluchteling confronteert ons met onze levensstijl’

De bootvluchteling is meer dan een vluchteling, hij of zij is allereerst en allermeest een mens. De intrinsieke waardigheid van het menselijk leven is in het geding. Daarom moeten we… Read more »

‘Drie belangrijke woorden voor gezin en samenleving’

[INFORMATIEBLAD Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, 5e jaargang no. 29/30 periode 13 t/m 26 juli 2015] Recent heeft Paus Franciscus mooie woorden gesproken over de waarde van een goede opvoeding en het… Read more »

Het hogere verdwijnt niet, maar neemt een nieuwe gedaante aan

In deze recensie bespreek ik het boekje Eigentijds Idealisme. Een afrekening met het cynisme in Nederland. Prof. dr. Gabrïel van den Brink is hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van… Read more »