Tag: moraal

Waarde(n)volle communicatie

In Radix, een multidisciplinair, wetenschappelijk kwartaaltijdschrift dat een platform biedt voor artikelen op de kruispunten van geloof, wetenschap en samenleving, schreef ik over waarde(n)volle communicatie en het belang van het activeren van… Read more »

Reflecteren is goed, delen is beter

Regelmatig klinkt de roep om reflectie. Het zou ons kunnen helpen om los te komen van heersende conventies en een richting kunnen wijzen als het gaat om goed en kwaad…. Read more »

Een weg tussen regelzucht en regelloosheid

Niet regels houden een samenleving draaiende, maar mensen. Inzage in dossiers en actieve participatie kan ten goede komen aan het herstel van vertrouwen van burgers in instituties. Misschien tijd om… Read more »

Verschijningsruimte

Onlangs was de Amersfoortse vinexwijk Vathorst in het nieuws. In de wijk zouden significant meer echtscheidingen voorkomen dan elders. Dat zou ook gelden voor IJburg in Amsterdam en Leidsche Rijn… Read more »

De overheid en orgaandonatie: vrijheid of dwang?

Gepubliceerd op ChristenDemocraat.nl (20 februari 2016) en in het Friesch Dagblad (29 februari 2016) 2016 was nog maar een paar dagen oud of het Centraal Bureau voor de Statistiek bracht… Read more »

Het belang van waarde(n)gedreven politiek

Waarden zijn belangrijk in de politiek, maar politici zijn er onterecht huiverig voor. Hoe kun je met waarden aan de slag gaan als politicus? Drie denkrichtingen voor een waardevolle politiek…. Read more »

‘Vluchteling confronteert ons met onze levensstijl’

De bootvluchteling is meer dan een vluchteling, hij of zij is allereerst en allermeest een mens. De intrinsieke waardigheid van het menselijk leven is in het geding. Daarom moeten we… Read more »

‘Drie belangrijke woorden voor gezin en samenleving’

[INFORMATIEBLAD Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, 5e jaargang no. 29/30 periode 13 t/m 26 juli 2015] Recent heeft Paus Franciscus mooie woorden gesproken over de waarde van een goede opvoeding en het… Read more »