Tag: dialoog

Waarde(n)volle communicatie

In Radix, eenĀ multidisciplinair, wetenschappelijk kwartaaltijdschrift dat een platform biedt voor artikelen op de kruispunten van geloof, wetenschap en samenleving, schreef ikĀ over waarde(n)volle communicatie en het belang van het activeren van… Read more »