Tag: debat

Waarde(n)volle communicatie

In Radix, eenĀ multidisciplinair, wetenschappelijk kwartaaltijdschrift dat een platform biedt voor artikelen op de kruispunten van geloof, wetenschap en samenleving, schreef ikĀ over waarde(n)volle communicatie en het belang van het activeren van… Read more »

Reflecteren is goed, delen is beter

Regelmatig klinkt de roep om reflectie. Het zou ons kunnen helpen om los te komen van heersende conventies en een richting kunnen wijzen als het gaat om goed en kwaad…. Read more »

Het belang van waarde(n)gedreven politiek

Waarden zijn belangrijk in de politiek, maar politici zijn er onterecht huiverig voor. Hoe kun je met waarden aan de slag gaan als politicus? Drie denkrichtingen voor een waardevolle politiek…. Read more »

Bespreek belediging in nationaal debat

De belediging van de koning moet aanleiding zijn tot een nationaal debat, stelt Hans Alderliesten. Deze week kondigde het openbaar ministerie aan dat het activist Abulkasim Al-Jaberi strafrechtelijk wilde vervolgen… Read more »