Tag: cda

Waarde(n)volle communicatie

In Radix, een multidisciplinair, wetenschappelijk kwartaaltijdschrift dat een platform biedt voor artikelen op de kruispunten van geloof, wetenschap en samenleving, schreef ik over waarde(n)volle communicatie en het belang van het activeren van… Read more »

Reflecteren is goed, delen is beter

Regelmatig klinkt de roep om reflectie. Het zou ons kunnen helpen om los te komen van heersende conventies en een richting kunnen wijzen als het gaat om goed en kwaad…. Read more »

De overheid en orgaandonatie: vrijheid of dwang?

Gepubliceerd op ChristenDemocraat.nl (20 februari 2016) en in het Friesch Dagblad (29 februari 2016) 2016 was nog maar een paar dagen oud of het Centraal Bureau voor de Statistiek bracht… Read more »

‘D66 begrijpt belang van pluriformiteit niet’

Trouw, zaterdag 16 januari 2016 Het afschaffen van ‘bij de gratie Gods’ boven wetten maakt de overheid niet neutraler, betogen Bart Bouter en Hans Alderliesten. Dat D66 wil afrekenen met ‘bij… Read more »

Toespraak nieuwjaarsbijeenkomst CDA Gouda

Gouda, 8 januari 2015 Beste CDA-vrienden, Ik zal de eerste protestant niet zijn die positief is over Paus Franciscus. Als protestant houd je ook altijd wat afstand – je weet… Read more »

‘Drie belangrijke woorden voor gezin en samenleving’

[INFORMATIEBLAD Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, 5e jaargang no. 29/30 periode 13 t/m 26 juli 2015] Recent heeft Paus Franciscus mooie woorden gesproken over de waarde van een goede opvoeding en het… Read more »