Pandemic Times – 48 – En het geschiedde

Advent is voor mij de mooiste tijd van het jaar; een periode van bezinning en verwachting. Ik schreef er al eens over, Kerstmis is een ernstige zaak. De oude woorden uit een andere woorden klinken nu toch anders: ‘Het geschiedde in die dagen.’ Ik voegde er onwillekeurig aan toe: ‘… dat iedereen gevaccineerd zou worden.’ Een wereld in beweging, migratiestromen, ego’s van leiders, kleine mensen op zoek naar hun roots, in de rij voor de herberg. Het zou over nu kunnen gaan. Over het vaccineren is veel te doen, althans zo lijkt, de een noemt het een uitgang de ander een verschrikking. ‘En Jozef ging ook op.’ De Deense filosoof Søren Kierkegaard – ik vernam dat president-elect Joe Biden zich onder zijn fans schaart – schrijft in Vrees en Beven over dat oude verhaal, waarin patriarch Abraham opgedragen zou worden zijn zoon te offeren. Slechts hij, die in de angst verkeerde, vindt rust, hoor ik Kierkegaard zeggen. ‘[Abraham] wist dat het bezielend is om zichzelf voor het algemene op te offeren, dat dit moed vereist, maar dat dit ook een rustige zekerheid met zich brengt, omdat het voor het algemene geschiedt.’