Nieuw: Advent met Augustinus

Advent met Augustinus

In Advent met Augustinus leren we de kerkvader Augustinus kennen als bisschop van Hippo Regius, maar ook als zondig mens. Rusten, verlangen en wachten zijn woorden die we associëren met Advent. Augustinus zou er iets aan toevoeg

en: belijden en prijzen. Dat de hoge God de gestalte van een klein kind aannam, dat is iets om dankbaar voor te zijn en om je diep voor te schamen, aldus Augustinus. Hij kwam naar ons omdat wij niet naar Hem kwamen. Hij bukte omdat wij ons groot maakten. Met Augustinus werpen we een blik in de kribbe. Christus kwam in kleinheid nabij, wat een wonder!

De Adventsperiode bestrijkt een periode van vier weken. Voor elke dag biedt Advent met Augustinus (samengesteld door Hans Alderliesten) een gedeelte om te overdenken. Dit zijn fragmenten uit preken en geschriften van Augustinus, aangevuld met gedachten en gezangen. Hier en daar wordt Augustinus’ leven toegelicht en nader ingegaan op zijn betekenis voor de kerk. De weken zijn thematisch samengesteld. Het weekthema wordt toegelicht en gerelateerd aan Augustinus’ oeuvre. De gebeden, gedachten en gezangen aan het einde van elke dag willen uitdagen tot reflectie en meditatie.

Meer lezen? ‘Augustinus’ indringende kerstboodschap’.