Leiderschap & vrijheid – vrij naar Augustinus

‘Goed leiderschap is niet zozeer goed voor de leider zelf, maar voor de gemeenschap in algemeenheid. De heerschappij van slechte mensen, slecht leiderschap, is vooral slecht voor henzelf, want ze hebben een grotere vrijheid om zich te misdragen. Kwaad wat onrechtvaardig wordt aangedaan, is geen straf, maar een beproeving. Een slecht mens, ook al is hij koning of keizer, is een slaaf. Een goed mens, al leeft hij in slavernij, is een vrij mens.’

Bron: De Stad van God (#DeStadvanGod), Aurelius Augustinus, IV-3.
Voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van CDA Gouda op 23 juni 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *