‘Laat het nieuwe jaar maar komen!’

Toespraak nieuwjaarbijeenkomst CDA Gouda, 9 januari 2015

Beste CDA-vrienden,

Wat men zelf niet wil ondergaan, moet men ook een ander niet aandoen. Dit is een zin uit de Regel van Benedictus. Benedictus leefde rond 500, stichtte een eigen klooster en schreef een ‘gedragscode’, als ik dat zo mag noemen, voor zijn leerlingen. Hoe te handelen? Een vraag die ook vandaag actueel is. De gulden regel komt er dus ook in voor. Aan het begin van het jaar zijn wij gewoon elkaar het goede toe te wensen. Je wenst elkaar veel gezondheid, inspiratie en geluk toe. En dat wensen we ook onze politieke opponenten toe. Het goede dus, met en voor elkaar!

Dat doen wij, dames en heren, vandaag wel in een wereld die in brand staat. Wij allen zijn diep geraakt door de afschuwelijke aanslag op Charlie Hebdo. We voelen allemaal: er zijn veel meer slachtoffers dan die 12 gevallen. Hier staat veel meer op het spel. Hier wordt getornd aan de rechtsstaat. En dat laten we ons niet gebeuren. Tegelijkertijd past terughoudendheid en waakzaamheid. Ook een aanbeveling uit de Regel van Benedictus: men moet alle ophef vermijden. En in politiek kan er zomaar ineens ophef zijn…

Een andere belangrijke gedachte uit de Regel van Benedictus is gastvrijheid. En ik wil dat vandaag heel breed trekken: bij het CDA is iedereen welkom. Wij geloven in de kracht van de samenleving en de kracht van mensen. Wij sluiten niemand uit en respecteren ieders overtuiging. Bij ons gaat het over het recht om mee te doen en de plicht om bij te dragen. Daar spreken we elkaar op aan, daar spreken we het college op aan, daar mogen onze leden het bestuur op aanspreken.

In diezelfde Regel van Benedictus staat ook dat je op een goede manier met de zwakkeren in de samenleving moet omgaan. Het is daarom goed dat raadslid Eppy Boschma afgelopen week aandacht heeft gevraagd voor de huishoudelijke hulp. Bij ons staat de patiënt centraal en niet de zorgverzekeraar. Zorg gaat over mensen! De mens is veel meer dan zijn of haar ziekte.

Want dames en heren, ik geloof dat het CDA zich kan terugknokken. Gelukkig bleven we vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen stabiel op 3 zetels, maar in absolute zin verloren we stemmen. Er is dus werk aan de winkel en ik ben blij dat de nieuwe fractie onder leiding van Huibert van Rossum voortvarend te werk is gegaan. Samen kunnen we meer! Wij zijn er met en voor elkaar.

Ik nodig u van harte uit met ons mee te doen. Dat kan op allerlei manieren. In klankbordsessies over zorg, sport of de wijken, door aan te schuiven bij de fractie, door op twitter onze berichten te retweeten, mee te schrijven aan persberichten, mee te gaan met de kop-koffie-commissie, enzovoorts. We hebben u nodig! U bent de ogen en de oren van de vereniging. Laat het ons weten als u ergens mee zit, als u kansen ziet of gewoon eens met ons wilt kennismaken. En noteer vast in uw agenda: 10 maart dan hebben we een verkiezings-AVL. Want ook in 2015 zijn er verkiezingen, maar daar zal Marco Kastelein u straks over bijpraten.

Ik dank allen die vorig jaar een bijdrage aan CDA Gouda hebben geleverd, in welke vorm dan ook, ik wens u een aangename middag hier. Laat het nieuwe jaar maar komen!

Ik dank u voor uw aandacht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *