‘Eerst geven, dan ontvangen’

In een tijdperk waarin het ego, gezien worden en presteren centraal staan, klinkt het pleidooi om te kiezen voor een leven in gemeenschap even aantrekkelijk als verwonderlijk. Hoe kan ik mij verhouden tot de ander, die mij vreemd is, aan wie ik me bij tijd en wijle erger?

Mark-Robin Hoogland geeft een verrassend antwoord: niet door te starten met geven, maar door te beginnen met ontvangen. In de ander herken ik iets van wat ik zelf ook ben: beelddrager van het goddelijke. Op die manier kan ik mij diep verbonden voelen met de ander – familielid, collega, vriend en vreemde. Hoogland spreekt op zachte, behoedzame toon als hij het geheim van het leven in gemeenschap toelicht…

Lees verder (opent pdf)

Dit artikel is verschenen in Speling.