Een unieke én herkenbare zoektocht naar rust. Augustinus’ relevantie voor vandaag

Dat de recent overleden paus Benedictus XVI regelmatig Augustinus citeerde, is niet verwonderlijk. De bisschop van Hippo geniet nog altijd groot aanzien onder theologen en pastores in de katholieke kerk. Augustinus wordt echter ook in protestantse kring breed gewaardeerd, de reformatoren hebben zich in hoge mate beroepen op Augustinus’ leer van de vrije genade. Maar Augustinus wordt ook in seculiere context regelmatig aangehaald – bijvoorbeeld als het gaat over tijd, vriendschap of waarheid.
Hoe komt het dat een kerkvader uit de vierde eeuw zo invloedrijk is? In dit essay laat ik aan de hand van uitspraken van Augustinus zien waarom hij ook nu nog meer dan de moeite waard is om niet alleen te worden geciteerd, maar ook gelezen.

Dit essay verscheen in het tijdschrift Transparant van de Vereniging van Christen-Historici

Een unieke en herkenbare zoektocht naar rust – VCH – Hans Alderliesten (2023)