Post #3534

U vindt hier berichten over:

Alle berichten:

Over de drempel

24 oktober 2019

Als je gelijke gevallen gelijk moet behandelen, wat doe je dan met ongelijke gevallen? We sluiten ze te snel buiten. Eveneens verschenen op ‘Het Goede Leven’   Het kwam ter sprake tijdens een bijeenkomst voor mantelzorgers, ergens in het midden van het land. Een vrouw vertelt me dat ze mantelzorg… Read more »

Het schermpje van de ander

30 september 2019

We zien onszelf en de ander vaak door een schermpje. Wat zou kerkvader Augustinus daarvan hebben gevonden? Het was een lachwekkend gezicht. Op een kiezelstrandje ergens diep in Frankrijk was een jongedame bezig de ultieme selfie te maken. Ik zal bekennen dat ik dat tafereel enige tijd heb gadegeslagen. Werkelijk… Read more »

Heinz opende mijn ogen

27 september 2019

Wie één leven redt, redt de hele wereld. Een prachtig joods spreekwoord, waar ik nog wel eens aan moet denken tijdens mijn werk voor Dementiezorg voor Elkaar. Dementiezorg voor Elkaar is een praktijkverbeterprogramma, gefinancierd door het Ministerie van VWS, waar Movisie in participeert als een van de consortiumpartners. Doel van… Read more »

Augustinus inspireert ook mensen van nu: ‘Wij zijn de tijden’

17 juli 2019

  Hoe weet je waar je wel aandacht moet besteden, en waar niet aan? Hoe komt het dat we zo druk zijn? Vragen die kerkvader Augustinus stelde, maar die je ook zomaar om je heen kunt horen. Augustinus leefde 1.500 jaar geleden. Alles is anders en toch is alles hetzelfde…. Read more »

19 april 2019

‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’ ~ Romeinen 8: 18 ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.’ ~ Augustinus (Conf. I, 1,1) Credits: LNRD Photography

Wat heeft Guido Gezelle met de Reeuwijkse Plassen te maken?

8 februari 2019

Natuur is een vorm van luxe die iedereen zich kan permitteren. Een gedachte, toegeschreven aan Hansl von Allmen [i], om dieper over na te denken. Om te herkauwen, zo je wilt. Is de natuur inderdaad een vorm van luxe? Luxe heeft met overdaad en weelde te maken. Iets dat prettig,… Read more »