di. sep 26th, 2023

Overzichtspagina

Kenmerkende citaten van Augustinus uit het Latijn

8 januari 2022

In dit werkdocument verzamel ik kenmerkende Augustinuscitaten; per citaat wordt een vertaling en bronvermelding aangeboden. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. accipitur magis plaga caritatis, quam eleemosyna superbiae: Beter een straf uit liefde dan een geschenk uit hoogmoed (In. Ep. Io. 8, 9) acti agimus: bewerkt zijnde, werken wij (Sermo 43;…

Augustinus’ omgang met verlieservaringen [Theologia Reformata]

8 januari 2022

This paper discusses Augustine’s dealings with the death of a friend and that of his mother Monica, as told in his Confessions. Neoplatonists are uncertain about the afterlife; death ends it all for secularists; Augustine has hope, for death is not the end. One grieves over the death of a…

Nieuw: Advent met Augustinus

10 november 2021

In Advent met Augustinus leren we de kerkvader Augustinus kennen als bisschop van Hippo Regius, maar ook als zondig mens. Rusten, verlangen en wachten zijn woorden die we associëren met Advent. Augustinus zou er iets aan toevoeg en: belijden en prijzen. Dat de hoge God de gestalte van een klein…

‘Wij zijn de pandemie’

15 april 2021

We waren kwetsbaar, we zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar. A fire broke out backstage in a theatre. The clown came out to warn the public; they thought it was a joke and applauded. He repeated it; the acclaim was even greater. I think that’s just how the world is going…

Pandemic Times – 83 – Number our days

31 december 2020

Een jaarwisseling in lockdown. Een jaar waarin we overvallen werden door een plotselinge brand (beeldspraak van Govert Buijs). Geen vuurkorven vanavond, geen drie zoenen voor Jan en alleman, geen kleine uurtjes met buren. Een – hopelijk – rustige nacht voor het Oogziekenhuis in Rotterdam, voor het eerst in jaren. Normaalgesproken…

Het coronavirus leert ons kwetsbaar en afhankelijk te zijn

30 december 2020

De coronacrisis heeft ons onverbiddelijk met de neus op de feiten gedrukt: we zijn kwetsbaar gebleken. Er is verlies geleden. En Covid-19 heeft duidelijk gemaakt dat we meer verbonden zijn dan we dachten. Verschenen in: Friesch Dagblad, 29 december 2020 Een jaar geleden hadden velen van ons nog nooit van…