Post #3534

U vindt hier berichten over:

Alle berichten:

Heinz opende mijn ogen

27 september 2019

Wie één leven redt, redt de hele wereld. Een prachtig joods spreekwoord, waar ik nog wel eens aan moet denken tijdens mijn werk voor Dementiezorg voor Elkaar. Dementiezorg voor Elkaar is een praktijkverbeterprogramma, gefinancierd door het Ministerie van VWS, waar Movisie in participeert als een van de consortiumpartners. Doel van… Read more »

Augustinus inspireert ook mensen van nu: ‘Wij zijn de tijden’

17 juli 2019

Hoe weet je waar je wel aandacht moet besteden, en waar niet aan? Hoe komt het dat we zo druk zijn? Vragen die kerkvader Augustinus stelde, maar die je ook zomaar om je heen kunt horen. Augustinus leefde 1.500 jaar geleden. Alles is anders en toch is alles hetzelfde. De… Read more »

19 april 2019

‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’ ~ Romeinen 8: 18 ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.’ ~ Augustinus (Conf. I, 1,1) Credits: LNRD Photography

Wat heeft Guido Gezelle met de Reeuwijkse Plassen te maken?

8 februari 2019

Natuur is een vorm van luxe die iedereen zich kan permitteren. Een gedachte, toegeschreven aan Hansl von Allmen [i], om dieper over na te denken. Om te herkauwen, zo je wilt. Is de natuur inderdaad een vorm van luxe? Luxe heeft met overdaad en weelde te maken. Iets dat prettig,… Read more »

Bermblik

15 januari 2019

‘Het is niet te begrijpen dat we onze rotzooi op straat gooien’, zo twitterde een burgemeester. In natuurgebieden wordt regelmatig grof afval aangetroffen, tot drugsafval toe. Zelf trof ik batterijen aan tijdens een wandeling in het bos. En even verderop lagen de restanten van een gezellig avondje. Het lag er… Read more »

Toespraak nieuwjaarsreceptie CDA Gouda

4 januari 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Gouda, vrijdag 4 januari 2019, Inloophuis Domino Het is een goede gewoonte om elkaar aan het begin van een nieuw jaar het beste toe te wensen. We heffen het glas op een mooi, gezond en gezegend jaar. Fijn dat u gekomen bent: CDA-leden, niet-leden, politieke vrienden en politieke… Read more »