Post #3534

U vindt hier berichten over:

Alle berichten:

Artikel in Speling over Augustinus

7 juli 2020

Kerkvader Augustinus van Hippo (354-430) spreekt God op verschillende manieren aan. Het valt op dat hij zich regelmatig bedient van drie kenmerkende formuleringen. Met stip op een: Augustinus spreekt God aan als de Waarheid. Voor Augustinus is God wáár geworden en in God is uitsluitend en altijd waarheid te vinden…. Read more »

Contact in Coronatijd

1 juli 2020

Het was zo’n typische drukke donderdag, 12 maart jongstleden. Wat ik me nog herinner, was dat ik gekscherend tegen een collega zei: ‘Tot over een paar maanden.’ Er sluimerde een crisis, maar niemand nog kon bevroeden welke impact COVID-19 op onze samenleving zou hebben. Alles kwam tot stilstand. Alles? Het… Read more »

Over ziekte, onze hoogmoed en de Geneesheer aan ons bed

31 maart 2020

Wat Augustinus schreef over ziekte en zonde, kan vandaag in de coronacrisis een weg wijzen. Verwarring, ontreddering, onbestemdheid – het zijn woorden die we kunnen toepassen op onze tijd, maar evenzeer op de tijd waarin kerkvader Augustinus (354-450), bisschop van Hippo, leefde. Het waren de nadagen van het Romeinse Rijk,… Read more »

Het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid

24 maart 2020

De rechters zullen zonder vooringenomenheid moeten oordelen over tramschutter Gökmen T. Augustinus bracht het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid al treffend onder woorden. Geschokt. Tweede Kamerleden zijn het regelmatig, ik was het nu ook. In Utrecht vond de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen tramschutter Gökmen T. plaats. Hij wenste… Read more »

Een wijze les van een oude dame

14 januari 2020

Een oude kloosterzuster die Augustinus citeerde, leerde haar toehoorders opnieuw luisteren naar oude schatten. ‘Veel te laat heb ik jou lief gekregen schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw veel te laat heb ik jou lief gekregen. Binnen in mij was je, ik was buiten en ik zocht… Read more »

Inleiding op Augustinus en diens Belijdenissen

7 januari 2020

De Belijdenissen Augustinus’ bekendste werk is de Confessiones, de Belijdenissen. Augustinus vond dat belijden en lofprijzing samen op kunnen gaan (confessio heeft in het Latijn twee betekenissen: ‘belijdenis’ en ‘lofprijzing’). In het boek wisselen de lof op God en bekentenissen, in de zin van ontboezemingen, elkaar af. Het is een… Read more »