Post #3534

U vindt hier berichten over:

Alle berichten:

Over ziekte, onze hoogmoed en de Geneesheer aan ons bed

31 maart 2020

Wat Augustinus schreef over ziekte en zonde, kan vandaag in de coronacrisis een weg wijzen. Verwarring, ontreddering, onbestemdheid – het zijn woorden die we kunnen toepassen op onze tijd, maar evenzeer op de tijd waarin kerkvader Augustinus (354-450), bisschop van Hippo, leefde. Het waren de nadagen van het Romeinse Rijk,… Read more »

Het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid

24 maart 2020

De rechters zullen zonder vooringenomenheid moeten oordelen over tramschutter Gökmen T. Augustinus bracht het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid al treffend onder woorden. Geschokt. Tweede Kamerleden zijn het regelmatig, ik was het nu ook. In Utrecht vond de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen tramschutter Gökmen T. plaats. Hij wenste… Read more »

Een wijze les van een oude dame

14 januari 2020

Een oude kloosterzuster die Augustinus citeerde, leerde haar toehoorders opnieuw luisteren naar oude schatten. ‘Veel te laat heb ik jou lief gekregen schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw veel te laat heb ik jou lief gekregen. Binnen in mij was je, ik was buiten en ik zocht… Read more »

Inleiding op Augustinus en diens Belijdenissen

7 januari 2020

De Belijdenissen Augustinus’ bekendste werk is de Confessiones, de Belijdenissen. Augustinus vond dat belijden en lofprijzing samen op kunnen gaan (confessio heeft in het Latijn twee betekenissen: ‘belijdenis’ en ‘lofprijzing’). In het boek wisselen de lof op God en bekentenissen, in de zin van ontboezemingen, elkaar af. Het is een… Read more »

Laat er in 2020 ruimte voor ongelukkigheid zijn

30 december 2019

2019 was een memorabel jaar. Het jaar waarin de Notre Dame in Parijs vlam vatte. Het werd op 25 juli 40,7 graden Celsius in Gilze-Rijen. En boze boeren trokken met tractors naar het Malieveld. Het was ook dit jaar dat in een Utrechtse tram onschuldige burgers door terreur het leven… Read more »

Augustinus voor mensen van nu: Wat is de mens?

24 december 2019

Hoe ziet Augustinus de mens? Het is een oude vraag: wie ben ik? Wat doen wij hier? Wat is de zin en betekenis van mijn leven? Soms slaat de schrik je om het hart: wat stelt mijn leven eigenlijk voor? [1] Ik citeer Augustinus: ‘… het slachtoffer (…) wat ik… Read more »