Augustinus

Al heel lang fascineert het leven en werk van kerkvader en filosoof Augustinus (354-430) mij. Augustinus schreef de eerste autobiografie: Belijdenissen. Daarin doet hij verslag van zijn turbulente leven: ondeugende tiener, met wellust en wetenschap bezig als twintiger, hoogmoed op zijn dertigste, daarna tot inkeer gekomen en zijn leven als bisschop toegewijd aan de gemeenschap. En vooral over de rust, die hij in God vond. Augustinus heeft diep nagedacht en geschreven over universele thema's als waarheid, vriendschap, vrede, rust. Hij leefde op een breukvlak van tijdperken, er waren hongersnoden en epidemieën; het Romeinse Rijk stond op instorten. Met scherpte en humor wist Augustinus velen te raken, ook nu nog. Ik publiceer en spreek er graag over!

Augustinus voor mensen van nu

In 2019 schreef ik het boek Augustinus voor mensen van nu, daarin breng ik de kerkvader Augustinus dichtbij en laat ik hem reflecteren op vragen en onderwerpen waarmee mensen van nu te maken hebben. Hoe weet je waaraan je wel aandacht moet besteden, en waaraan niet? Hoe komt het dat we zo druk zijn? Vragen die Augustinus stelde, maar die je ook zomaar om je heen kunt horen. Alles is anders en toch is alles hetzelfde. Augustinus zou zeggen: 'Wij zijn de tijden.' Een actueel boek dat de lezer uitnodigt tot nadenken over zijn keuzes, tijdbesteding en opvattingen.

Augustinus Brevier

In 2020 verscheen Augustinus Brevier. Dit Augustinus Brevier bevat teksten uit twee van Augustinus' belangrijkste werken: 'Confessiones' (Belijdenissen) en 'De Civitate Dei' (De Stad van God). Kerkvader Augustinus (354-430) heeft grote invloed uitgeoefend op de westerse theologie en filosofie. Zijn teksten over zonde, genade, vriendschap en waarheid spreken nog altijd een groot publiek aan. In dit Brevier leren we Augustinus kennen als een zondaar en zoeker, die dankzij Gods oneindige genade tot rust en ruimte komt. De dagteksten geven een inkijk in Augustinus' denken en willen de lezer aanzetten tot meditatie en reflectie.

Overige publicaties

Verder publiceerde ik de volgende artikelen over Augustinus: