‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’ ~ Romeinen 8: 18

‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.’ ~ Augustinus (Conf. I, 1,1)

Credits: LNRD Photography